Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Doboju

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Osnovni sud u Doboju

Naziv suda : Osnovni sud u Doboju

Predsjednik suda : Goran Đurić

Zamjenik predsjednika suda : Jasmin Junuzović

Podpredsjednici suda :

Podpredsjednik suda : Vesna Mikerević

Sekretar suda : Tijana Ninković

Adresa : Svetog Save br. 22, 74 000 Doboj

Telefon : 053 242 080 - centrala

Telefon : 053 242 080 lokal 116 - pisarnica

Telefon : 053 242 080 lokal 121 - sekretar suda

Telefaks : 053 242 140

Elektronska pošta : suddoboj@teol.net

Elektronska pošta : ossud-doboj@pravosudje.ba

Web stranica : https://ossud-doboj.pravosudje.ba/

Radno vrijeme : 07:00 - 15:00

Primanje stranaka : 08:00 - 09:30 i 10:00 - 13:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Potvrde da protiv osobe nije pokrenut krivični/prekršajni postupak pred ovim sudom i slično.

Službenik za informisanje : Tomislav Kljajić

Kontakt telefon službenika za informisanje : 053 242 080 lokal 126

Kontakt e-mail službenika za informisanje : suddoboj@teol.net