Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Doboju

Aktuelnosti

   1 - 6 / 97  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
„Sedmice sudske nagodbe“

„Sedmice sudske nagodbe“

OBAVIJEST ZA STRANKE „Sedmice sudske nagodbe“

03.04.2019.

Izvještaj o poštovanju optimalnih i predvidivih rokova 2018. godine

Izvještaj o poštovanju optimalnih i predvidivih rokova 2018. godine

Izvještaj o poštovanju optimalnih i predvidivih rokova 2018. godine

23.01.2019.

Unapređenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

Unapređenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

U Osnovnom sudu u Doboju održan je sastanak 26. 11. 2018. godine sa predstavnicama Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka...

27.11.2018.

Izvještaj o poštovanju optimalnih i predvidivih rokova 2017. godine

Izvještaj o poštovanju optimalnih i predvidivih rokova 2017. godine

Izvještaj o poštovanju optimalnih i predvidivih rokova Osnovnog suda u Doboju

10.02.2018.

Prezentacija Smjernica

Prezentacija Smjernica

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine usvojio je Smjernice za

16.12.2015.

Prirucnik o zabrani dvostrukog sudenja za prekrsaj i krivicno djelo

Prirucnik o zabrani dvostrukog sudenja za prekrsaj i krivicno djelo

USAID Prirucnik o zabrani dvostrukog sudenja za prekrsaj i krivicno djelo

17.09.2019.

   1 - 6 / 97  >