Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Ovjere i prepisi

U sudu se trenutno radi nadovjera dokumenata APOSTILLE pečatom za upotrebu dokumenata u inostranstvu i ovjera ugovora o otkupu stanova koja će se vršiti do promjene Zakona o privatizaciji stanova.

Cijena ovjere APOSTILLE pečatom je 15,00 KM za ovjereni dokument.

Cijena ovjere ugovora o otkupu stana je 55,00 KM.

Sud radi i druge ovjere u skladu sa zakonom.

Navedeni novčani iznosi uplaćuju se na žiro račun br. 562-099-0000055687, vrsta prihoda 722211, u korist republičke sudske takse - budžet Republike Srpske, opština 028, budžetska organizacija 1071001.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh