• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspored poslova na odgovarajuće organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova.

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:


  - organizaciona jedinica sudijskih poslova,

  - odjeljenje sudske uprave,

  - odjeljenje za administrativno-tehničke i pomoćno-tehničke poslove.

  Osnovni sud u Doboju ima slijedeća sudska odjeljenja iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova:

   

  - krivično i prekršajno odjeljenje,

  - maloljetničko odjeljenje,
  - građansko odjeljenje.

  727 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1