(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-18628174-6', 'auto'); ga('send', 'pageview');
 • logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Proaktivni pristup u primjeni Zakona o prekršajima Republike Srpske

  19.11.2021.

  U skladu s odredbom čl. 55 Zakona o prekršajima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 63/2014, 36/2015 - odluka US, 110/2016, 100/2017 i 19/2021 – u daljem tekstu Zakon) kojom je propisano da uslovnom osudom sud počiniocu utvrđuje kaznu i zaštitnu mjeru ili samo kaznu ili samo zaštitnu mjeru i istovremeno određuje da se ona neće izvršiti ako kažnjeni, za vrijeme koje odredi sud, a koje ne može biti kraće od šest mjeseci niti duže od godinu dana (vrijeme provjeravanja) ne počini novi prekršaj ili ispuni drugi uslov koji mu odredi sud, Osnovni sud u Doboju je u pojedinim prekršajnim postupcima, u skladu sa okolnostima konkretnog slučaja, primjenjujući pomenutu odredbu Zakona, u praksi donio odluke – uslovne osude sa određenim uslovom (sadnja drveća, humanitarni rad i drugi zakoniti uslovi), koje su rezultirale da okrivljeni pomenutim zakonitom, opštekorisnom radnjom ispune uslov koji im je sud odredio, istovremeno doprinoseći dobrobiti zajednice. 

  Prikazana vijest je na:
  9 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Proaktivni pristup u primjeni Zakona o prekršajima Republike Srpske

  19.11.2021.

  U skladu s odredbom čl. 55 Zakona o prekršajima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 63/2014, 36/2015 - odluka US, 110/2016, 100/2017 i 19/2021 – u daljem tekstu Zakon) kojom je propisano da uslovnom osudom sud počiniocu utvrđuje kaznu i zaštitnu mjeru ili samo kaznu ili samo zaštitnu mjeru i istovremeno određuje da se ona neće izvršiti ako kažnjeni, za vrijeme koje odredi sud, a koje ne može biti kraće od šest mjeseci niti duže od godinu dana (vrijeme provjeravanja) ne počini novi prekršaj ili ispuni drugi uslov koji mu odredi sud, Osnovni sud u Doboju je u pojedinim prekršajnim postupcima, u skladu sa okolnostima konkretnog slučaja, primjenjujući pomenutu odredbu Zakona, u praksi donio odluke – uslovne osude sa određenim uslovom (sadnja drveća, humanitarni rad i drugi zakoniti uslovi), koje su rezultirale da okrivljeni pomenutim zakonitom, opštekorisnom radnjom ispune uslov koji im je sud odredio, istovremeno doprinoseći dobrobiti zajednice.