Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Doboju

Često postavljana pitanja

   1 - 4 / 4  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Komunikacija elektronskom poštom (e-mail)

Komunikacija elektronskom poštom (e-mail)

Komunikacija sa Osnovnim sudom u Doboju ostvarena elektronskom poštom /e-mail/ nema obavezujući karakter

02.09.2016.

REGISTRACIJA UDRUŽENJA I FONDACIJA

REGISTRACIJA UDRUŽENJA I FONDACIJA

Članom 26. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj 52/01 i 41/05), dalje ZUFRS, propisano je da uz prijavu za upis u registar udruženja ili fondacija, prilaže se: - osnivački akt (čl. 11. i 19. ZUFRS-a); - statut udruženja (čl. 12. i 20. ZUFRS-a); - spisak članova organa upravljanja i imena lica ovlašćenih za zastupanje udruženja ili fondacije.

20.12.2017.

Kako mogu doći na razgovor kod predsjednika suda?

Kako mogu doći na razgovor kod predsjednika suda?

Predsjednik suda prima stranke...

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Do sudije koji sudi u Vašem postupku...

   1 - 4 / 4