Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Zemljišnoknjižna kancelarija

Stupanjem na snagu Zakona o katastru RS („Sl.gl. RS“ br. 60/11) prestao je da važi Zakon o zemljišnim knjigama RS („Sl.gl. RS“ 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08) čime je nadležnost za vođenje evidencije o nekretninama prešla sa sudova na nadležne Repuličke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh