Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Doboju

Z A K LJ U Č A K o prodaji nepokretnosti izvršenika putem javnog nadmetanja

05.10.2012.

Sud je u predmetu br. 85 0 I 014677 10 I donio zakljucak kojim se određuje PRVO ROČIŠTE za prodaju nepokretnosti izvršenika K. D.sin N. iz D. i to dvosoban stan u Doboju ulica Kralja Dragutina broj 62-64 stan broj 38, površine 50,80 m2 izgrađen na k.č. 4920/1 upisan u Knjigu uloženih ugovora  o otkupu stambebnih zgrada i stanova lis broj 1000 k.o. Doboj, vlasništvo izvršenika K. D.sin N. iz D. po osnovu ugovora o kupoprodaji stana sa dijelom 1/1, po utvrđenoj vrijednosti od 48.260,00 (slovima: četrdesetosamhiljadasvijestotinešezdeset i 00/100) KM.

Prvo ročište za prodaju putem javnog nadmetanja održaće se 09.11.2012. godine (petak) s početkom u 10,10 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Doboju (prostorije bivše gruntovnice) sala broj 4-prizemlje.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

85 0 I 014677 10 I